Skip to main content

Täsmä­tuotteita hyvin hoidetuista metsistä

Palveleva saha­konserni

FM Timber Oy on yksityisessä omistuksessa oleva sahakonserni. Tuotteitamme ovat määrämittaiset, täsmälaadutetut kuusi- ja mäntysahatavarat.
Raaka-aine hankitaan sahojen lähialueilta, joko yhteistyökumppaneilta tai omista vuokrametsistä. Hankimme PEFC-seritifioitua puuta.

Nykyaikainen tuotantoteknologia ja ammattitaitoiset työntekijät mahdollistavat kilpailukykyisen toiminnan ja laadukkaan lopputuotteen. Asiakaslähtöisyys on yksi vahvuutemme ja arvostamme pitkäjänteistä yhteistyötä.

FM Timber news

FM Timber ja Loimua yhteistyöhön Pihtiputaan sahan energiantuotannossa
FM Timber Oy ja Loimua Oy ovat solmineet pitkäaikaisen energiantuotannon yhteistyösopimuksen Pihtiputaan sahalle alkaen 29.12.2023. Yhteistyösopimuksen myötä Loimua hankkii FM Timberin Pihtiputaan…
Pihtiputaan uusi lämpölaitos 
Pihtiputaan uusi 10 MW lämpölaitos on valmistumassa aikataulussa. Uusi tehokas lämmöntuotanto tuo lämpökapasiteettia uusiin kuivaamoihin ja luo varmuutta kaukolämpötoimituksiin Pihtiputaan taajama…
Pihtiputaan uudet kuivaamot
Pihtiputaan uudet kamarikuivaamot ovat valmiit. Kuivauskapasiteetti nousee laitoksella 100 000 m3/ vuosi.
Pihtiputaan uusi kameralaadutus
Pihtiputaan sahan uusi kameralajittelulaitos on valmis ja toiminnassa. Investoinnin avulla parannetaan huomattavasti sahausprosessin tuottavuutta ja tuotteiden laatua. https://www.youtube.com/…
Pyhännän uusi pikkutukkilinja
Pyhäntä uusi pikkutukkisahalinja on valmis. Investoinnin tuloksena on Pyhännän sahauksen merkittävä tehostuminen. Lisäksi uusi pikkutukkilinja mahdollistaa lähipuun sahaamisen, kun tuotanto voi ol…

Puun laatu on meidän valttimme!

Tuotteet lajitellaan täsmällisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tukin katkonnassa ja lajittelussa erotetaan sahatavaran päälaadut erilleen ja lopullinen laatu tarkennetaan kuivauksen jälkeen.

Kuivauksessa käytämme pääasiassa kamarikuivaamoja, joilla saavutetaan erinomainen kuivaustarkkuus.