Skip to main content

Sahaus jatkuu Pyhännällä

FM Timber Oy on hankkinut omistukseensa Pyhännällä sijaitsevan entisen PRTWoodin tuotantotilat laitteineen. Hankittu tehdasalue on kooltaan 19 ha ja käsittää tuotantotiloja n. 10 000 m2.

FM Timber on sahannut ja höylännyt kuluneen vuoden aikana merkittäviä määriä saha- ja höylätavaraa alihankintana Pyhännän Puujalostus Oy:n kautta. Tätä yhteistyötä on tarkoitus jatkaa ja kehittää edelleen niin, että FM Timber investoi tiloihin sekä kone- ja laitekantaan ja Pyhännän Puujalostus vastaa tuotannollisesta tekemisestä.

Pyhännän tuotantolaitos tuottaa tällä hetkellä n. 70 000 m3 valmista sahatavaraa vuodessa. Siellä voidaan myös höylätä vähintään sahan tuotantoa vastaava määrä. Tuotantolaitos työllistää jo tällä hetkellä 30 henkilötyövuotta ja toiminnan laajentuessa henkilöstömäärä tulee vielä kasvamaan.

FM Timber on laatinut sahaustoiminnan kehittämissuunnitelman, jolla Pyhännän vuotuinen tuotantomäärä nostetaan 140 000 m3:iin. Tuotantolaitoksen korkealaatuinen raaka-aine tullaan hankkimaan lähialueelta.

Tehty kauppa kasvattaa merkittävästi FM Timberin kokonaistuotantomäärää ja höyläysliiketoiminta uutena liiketoiminta-alueena laajentaa myös asiakaskuntaa. Tämä vahvistaa FM Timberin asemaa määrämittaisen asiakaslähtöisen puutavaran tuottajana sekä tasaa sahatavaramarkkinoiden suhdannevaihtelujen vaikutusta.

FM Timber -konsernilla on lisäksi tuotantolaitokset Pihtiputaalla, Kiihtelysvaarassa sekä Värtsilässä Venäjällä. Konsernin sahatavaratuotanto nousee ensi vuonna noin 250 000 m3 ja liikevaihto jo kuluvana vuonna yli 65 miljoonan euron. Puutavaramyynnistä vientiin menee n. 80 %. Konserni työllistää 145 henkilöä Suomessa ja Venäjällä.

Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Sami Kähärä, FM Timber Oy, puh. 040-761 4150